Uppsägning av hyreslokal

För att en uppsägning av hyreslokal ska vara giltig så måste den vara utformad i enlighet med de formella krav som finns.

Till exempel måste en uppsägning för villkorsändring specificera de villkor som hyresvärden eller hyresgästen ställer för att kontraktet ska förlängas. Utan denna precisering så är uppsägningen ogiltig.

Om parterna inte kan enas om nya villkor måste hyresgästen lämna lokalen, han kan dock ha rätt till ersättning om hyresvärdens krav varit oskäliga.