Pris på lokalhyran

Priset för lokalhyran består av ett flertal delar och beräknas per kvadratmeter och år.

I grunden finner vi bas- eller kallhyran, i vissa fall ingår värme i avtalet och då brukar man prata om varmhyra. På denna tillkommer eventuell indexklausul och fastighetsskatteklausul. Den första innebär att hyran justeras efter hur konsumentprisindex förändras och detta kan innebära antingen en hyressänkning eller en hyreshöjning.

Fastighetsskatteklausulen innebär att hyresgästen betalar fastighetsskatt som normalt ligger på 10 % av hyran. Fastighetsägare är inte momspliktiga enligt skattelagstiftningen men kan frivilligt momsregistrera sig för att kunna dra av momsen på underhåll och reparationer. Är detta fallet så tillkommer även moms, vilken är 25 % av bashyran.

För att kunna avgöra om priset är skäligt så behöver man också ta med i beräkningen om till exempel el och vatten ingår.