Hyresavtal

Hyresvärden ställer ofta krav på säkerhet inför ett hyresavtals tecknande. Säkerhet kan ställas i form av bankgaranti, deposition och borgen.

Bankgaranti

En bankgaranti innebär att banken garanterar att en viss hyresintäkt kommer att betalas, oftast sex månaders totalhyra. För detta betalar hyresgästen ett par procent av beloppet.

Deposition

Deposition innebär att hyresgästen sätter in en viss summa, ofta motsvarande sex månaders hyra, på hyresvärdens konto. Dessa pengar fås sedan tillbaka när avtalet går ut om hyresgästen skött sina åtaganden så som avtalat. Med rätt avtal så kan pengarna sättas på ett räntebärande konto vilket innebär att de förräntas under tiden de är deponerade.

Borgen

Det sista alternativet, att någon går i borgen för att hyresgästen kommer att sköta betalningar och så vidare, är ofta lite svårare att få igenom med hyresvärden. Denna form av säkerhet används ofta av bolag som startar ett dotterbolag och själva kan gå i borgen.

När det är dags att lämna en hyrd lokal så ska den återställas till det skick som den var i vid tillträdet. Detta innebär att hyresvärden kan kräva att hyresgästen ska återställa lokalen till ursprungligt skick oavsett om det skulle vara ett sämre skick. Hyresgästen har inte automatiskt rätt till ersättning för eventuella förbättringar denna gjort, om det inte är avtalat så.