Lagfart

Lagfart ska sökas inom tre månader efter att köpet genomförts, detta innebär att förvärvet registreras officiellt.

Om inte lagfarts söks i rätt tid så kan man bli skyldig att göra det vid vite. Ansökan görs till Lantmäteriet och registreringen sker i fastighetsregistret.

För närvarande är kostnaden för lagfart 825 kr plus 1,5 % av köpeskillingen. Om föregående års taxeringsvärde är högre än priset så räknas lagfartskostnaden istället på det.