Undersökningsplikt

Köparen bär enligt jordabalken en omfattande undersökningsplikt inför ett fastighetsköp.

Fel som borde ha upptäckts vid en besiktning gjord av en normalt kunnig köpare kan inte göras gällande inför säljaren. Däremot kan säljaren bli ansvarig för att åtgärda fel som inte var möjliga att se eller hitta. Köpeskillingen kan då sättas ned så mycket som fastighetens värde kan anses minska på grund av felet och säljaren tvingas betala tillbaka den aktuella summan till köparen.

Om det är så att säljaren har ljugit eller medveten dolt ett fel så är han skyldig att både betala tillbaka en del av köpeskillingen och betala skadestånd till köparen.

Man har inte skyldighet att göra åverkan på fastigheten för att hitta fel, om det inte är så att man hittar något som tyder på att det är nåt som inte stämmer. Då är man skyldig att gå vidare med sin undersökning och till exempel bryta upp golv eller liknande för att se var symptomet kommer ifrån.

Har man inte gjort detta så anses inte undersökningsplikten uppfylld och man kan inte hävda att det är ett dolt fel.