Köpekontrakt

För att ett köpekontrakt av fastighet ska vara giltigt så krävs det att det är utformat på visst vis.

Inga muntliga överenskommelser är giltiga utan alla villkor måste finnas med i det skriftliga avtalet. Dessutom ska exempelvis pris, vilken fastighet det gäller och att det rör sig om en försäljning tydligt anges.

När kontraktet är klart så är det bindande för båda parter. Vill man kunna häva köpet ifall man inte får lån eller på grund av annan omständighet så kan man sätta som villkor att köpet inte blir anses fulländat och avslutat förrän köpebrev undertecknats.

Köpebrev

Köpebrev kan ses som en kvittens på att köpet är avslutat, alltså att köpeskilling är erlagd och att alla villkor i affären är uppfyllda.