Fastighetsmäklare

Endast advokater och registrerade fastighetsmäklare har behörighet att yrkesmässigt förmedla fastigheter.

Titeln ”registrerad fastighetsmäklare” kan meddelas av Fastighetsmäklarnämnden efter att personen genomgått särskild högskoleutbildning. Nämnden kan utdela varning om en mäklare inte följer god fastighetsmäklarsed. Dessa varningar blir offentliga och registreras i fastighetsmäklarregistret. Vid allvarligare eller upprepade förseelser så kan nämnden välja att avregistrera en mäklare.

Mäklarens arvode

Kostnaden för fastighetsmäklare kan skilja sig en del åt, vissa har fast pris och andra tar ut ett procentuellt arvode. Det finns egentligen inga riktlinjer för hur mycket en fastighetsmäklare ska ta betalt för sin tjänst. Därför brukar man rekommendera säljare att kontakta flera olika och se vad de kan erbjuda innan man väljer en mäklare. Förutom att pris kan variera så kan också åtagandet göra det, vissa sköter om i princip allt som har med försäljningen att göra och andra tar bara hand om en del av den.