Fastigheter till salu

Ordet fastighet kan stå för lite olika saker beroende på sammanhang, i dagligt tal brukar man mena byggnader när man pratar om fastigheter men juridiskt sett så syftar ordet fastighet på del av mark som utgör en rättslig enhet.

Till fastigheten kan en del tillbehör finnas, såsom byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som är tänkta för stadigvarande bruk.

För etablerade företag är det ofta mest ekonomiskt att köpa sina lokaler. Den som äger sina lokaler kan ju också anpassa dem precis efter sina behov och behöver inte tänka på vad en hyresvärd tycker.

När man planerar sin budget inför ett fastighetsköp så gäller att vara medveten om att fastighetspriset bara är en del av den slutliga kostnaden. Därtill kommer bland annat kostnader för pantbrev, lagfart, besiktning och värdering av lokalen.